Kårlegspolicy

Från och med hösten 2014 har HHUS infört en kårlegspolicy. Detta innebär att  HHUS har ett medlems- och kårlegskrav för alla sina evenemang och aktiviteter som arrangeras för sina medlemmar.

Du kan förnya dit kårleg på Umeå studentkårs expedition. Läs mer om öppettider etc. på deras hemsida: http://www.umeastudentkar.se

English:

Starting from autumn 2014, HHUS has decided to implement a policy regarding Student Union ID and membership.

This means that HHUS has a membership and Student Union ID demand for all events that are arranged. Also not that the events/activities is arranged for HHUS members only.

To renew your Student Union ID, visit Umeå Student Unions expedition. Read more about their office hours etc. on their homepage: http://www.umeastudentkar.se