Utlandsstudier

Planer på att studera utomlands?

Som student vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet kan du välja att studera en termin eller två utomlands. Beroende på vilket program du läser, kan du åka på utbyte följande termin/terminer

Civilekonomprogrammet: Termin 5, 6 och 7.

Civilekonomprogrammet med internationell inriktning: Termin 5 och 7.

Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handel och Logistik: Termin 6 och 7.

Civilekonomprogrammet med inriktning mot Service Management: Termin 6 och 7.

Så vart kan du åka som student vid Handelshögskolan? Allt från Australien, USA, Korea, Kina och Kanada till Belgien, Frankrike, Island, Storbritannien och Ryssland. The sky is the limit! Klicka dig vidare via följande länkar, för att se om just ditt drömuniversitet finns med i listan!

http://www.usbe.umu.se/student/utlandsstudier/vart-kan-du-aka/ http://www.student.umu.se/under-studietiden/studera-utomlands/utbytesstudier/utomeuropeiska-partneruniversitet/

Du kan välja att antingen åka inom avtalen via Handelshögskolan, till något av partneruniversiteten via Centrala avtal, eller som en freemover. Kort och gott, söker du via Handelshögskolans avtal så konkurrerar du med dina studiekompisar inom Handelshögskolan. Väljer du att söka via Centrala avtal, konkurrerar du med alla studenter vid alla fakulteter vid Umeå Universitet. Som Free mover söker du själv utbytesplats vid valfria universitet, under förutsättning att du väljer kurser som passar in i ditt program. Mer information hittar du här:

http://www.usbe.umu.se/student/utlandsstudier/

http://www.student.umu.se/under-studietiden/studera-utomlands

När du söker utlandsstudier är det många saker som spelar in, bland annat studietakt, antal högskolepoäng och en bra motivering varför just du ska få åka på utbyte! Se följande länkar för mer information om urvalskriterierna

http://www.usbe.umu.se/student/utlandsstudier/ansokan/urvalskriterier/ http://

www.student.umu.se/under-studietiden/studera-utomlands/utbytesstudier/utomeuropeiska-

partneruniversitet/

Både International Office och Handelshögskolan tar även in andra meriter i beräkning, som t.ex. engagemang inom din studentförening. Inom HHUS finns det massor med roliga saker du kan involvera dig i!

Besök http://old.hhus.se/engagera-dig-i-hhus/ för mer information!

Ett datum att lägga på minnet!

Tisdagen 23/9 kommer ett informationsmöte angående utlandsstudier att äga rum! Där kommer du som ny student få nödvändig information om vad som är viktigt/meriterande i din ansökan om utbytesplats. Mer information om detta kommer inom kort.

English:

International Business Program-students at Umeå School of Business and Economics can choose to study abroad for a semester or two. Exchange studies are recommended during semester 5 (elective courses and Business Administration C-level/Bachelor level) or semester 7 (Business Administration D-level/Master’s level).

http://www.usbe.umu.se/english/dept/fek/for-our-students/studies-abroad/ http://www.student.umu.se/english/during-your-studies/studies-abroad/

So where can you go? Australia, the United States, Korea, Russia, China or maybe Belgium, the United Kingdom or France? The sky is the limit! See the following links for more information about the different countries and their universities.

http://www.usbe.umu.se/english/dept/fek/for-our-students/studies-abroad/where-can-you-go/

http://www.student.umu.se/english/during-your-studies/studies-abroad/exchange-studies/finding-where-to-go/

There are some criteria that apply for exchange studies, for example how long you have been a student at Umeå University, how many HP you have completed and a motivation of why you are applying for an exchange. For more information about these, see

http://www.usbe.umu.se/english/dept/fek/for-our-students/studies-abroad/application/

http://www.student.umu.se/english/during-your-studies/studies-abroad/exchange-studies/

Besides the criteria mentioned above, involvement in your student union makes you even more qualified for studying abroad. To find out what kind of funny things you can get involved in within HHUS, go to http://old.hhus.se/engagera-dig-i-hhus/ for more information.

A day to remember!

Tuesday the 23rd of September, there will be a meeting regarding information about the exchange studies. This is a perfect opportunity for you as a student to gain knowledge about what is important when applying for exchange, and how you can gain a competitive advantage during your time at Umeå University! More information will follow shortly.