Programbevakare Masterprogrammen

Programbevakare Masterprogrammen

Bakgrund/förutsättningar

HHUS ska verka för en internationellt hög utbildningskvalitet på USBE och utbildningsutskottet ska vara det organ inom HHUS som implementerar denna målsättning. Detta ska genomföras genom representanter som för fram studenternas åsikter till utbildsningsutskottet och vidare till USBE.

Programbevakarens syfte

Syftet med programbevakaren är att representera sitt program och föra fram studenters åsikter till utbildsningsutskottet och sedan vidare till USBE för att säkra en hög utbildningskvalitet. Aktuell programbevakare skall tillsätta och arbeta nära klassrepresentanterna på sina respektive program för att se till att allt fungerar som det ska på programmen, att kursutvärderingar följs upp och problem från tidigare år uppmärksammas och korrigeras.

Arbetsuppgifter

Som programbevakare ska du representera studenternas åsikter på USBE ́s programråd på institutionsnivå samt arbeta tillsammans med övriga programbevakare för att sköta det dagliga arbetet i utskottet. Personen ska också arbeta tillsammans med studeranderepresentanterna på det program denne representerar, för att säkra en stabil beslutsgrund. Programbevakaren ska se till att studeranderepresentanter väljs och att samarbetet mellan dem och kursansvariga lärare fungerar.

Utskott/mästeri tillhörighet

Programbevakarna bildar tillsammans med utskottets ordförande samt vice ordförande HHUS utbildningssutskott.

Utnämnande och ansvar

Programbevakarna är ledningsposter och väljs av HHUS styrelse efter ansökan och intervju. De är ansvariga för sina respektive program och för sina studeranderepresentanter.