How do you feel about your education?

How do you feel about your education?

 

 

Vad gör man om man vill uttrycka sina känslor om sin utbildning?

Det du gör under din utbildningstid har betydelse för din framtid. Därför är det viktigt att du har möjlighet att berätta för någon om dina åsikter om din utbildning. Oavsett om du tycker att någonting är bra eller om förändring önskas är det viktigt att göra din röst hörd – för hur ska någon veta din åsikt annars?

1. Första steget är alltid att ta upp det direkt med berörd person. Berätta vad du upplever och känner och kom med förslag på hur du tycker att det skulle kunna förändras. Gör det så fort som möjligt! Ju fortare det kommer fram desto fortare kan förändring ske.

2. Är du osäker på om det är en ”viktig grej”, om det är någonting som andra upplevt förut eller liknande, fråga utbildningsutskottet! Utskottet finns till för er studenters skull och dina studeranderepresentanter kan hjälpa dig med att driva frågan vidare och uppmärksamma din åsikt.

3. Om du känner att du själv inte vill prata ensam med den berörda personen finns din studentgrupps studeranderepresentant eller din programbevakare till ditt stöd. Att du inte vill framföra åsikten själv kan det finnas många anledningar till och därför kan du ta hjälp av utbildningsutskottet.

4. När inget av de övriga stegen fungerar kan du kontakta din studierektor eller program- och kursansvarig. Även Umeå Studentkår finns tillgängliga.

Hur ger man feedback?

När man ska ge feedback till någon är det några saker som är viktiga att tänka på. Här följer en liten lathund!

• det du säger bör vara relevant, tydlig och genomtänkt

• fokus kring vad personen gör inte hur personen är. Tänk mer praktiska saker än känslor

• Beskriv vad du upplever, hur du reagerar på det och vilka konsekvenser det får för dig.

• konkretisera, ge exempel

• LYSSNA på den andra personen

• ställ frågor om du undrar över någonting.

Har du några funderingar? Kontakta utbildning@hhus.se