Marknadsföreningen

Besök deras webbplats

Marknadsföreningen i Umeå är en intresseförening och ett nätverk för alla i Umeå med omnejd som arbetar
med, eller är intresserad av marknadsföring och kommunikation.

Marknadsföreningen ger en fantastisk möjlighet att vara med i ett nätverk tillsammans med andra marknadsförings- och kommunikationsintresserade. Marknadsföreningen arrangerar intressanta och aktuella föreläsningar/seminarier i form av frukostmöten, företagsbesök, nätverksträffar eller föreläsningar.

Föreningen är ansluten till Sveriges Marknadsförbund tillsammans med 28 andra föreningar i landet. Totalt har Sveriges marknadsföreningar närmare 15 000 medlemmar och i detta nätverk är alla självfallet välkomna på andra föreningars aktiviteter och arrangemang. Som medlemm i HHUS har du möjlighet att ta del i vissa av Marknadsföreningens evenemang även om du inte är medlem i Marknadsföreningen.